Cu noi îţi pui ferma pe pilot automat!

Consultanţă agricolă bazată pe teledetecţie satelitară

Obiectivul principal al acestui serviciu îl reprezintă îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor strategice la nivel de fermă. Acesta se bazează pe identificarea şi tratarea localizată a factorilor limitativi pentru producţia vegetală, identificaţi în teren cu ajutorul analizei şi interpretării săptămânale a imaginilor satelitare.

                                                                                                                       ing. dipl. Aurelian Relu Palade 

Având la dispoziţie imagini săptămânale, preluate și analizate de la 1 până la 3 sateliţi comerciali, fermierii vor fi îndrumaţi să detecteze zonele din culturile agricole cu probleme și să-si optimizeze eforturile de identificare a acestora. Indiferent care ar fi cauza pentru care o parte din suprafaţa unei culturi agricole nu se dezvoltă normal (agenţi fitopatogeni, insecte concurente, carenţe nutriţionale, condiţii nefavorabile de mediu), imaginile satelitare vor indica cu precizie, zonele din cultură care trebuie inspectate, în vederea unei diagnosticări corecte şi a aplicării de măsuri tehnologice adecvate. Avantajul acestei metode constă în reducerea suprafeţelor agricole tratate cu fertilizanţi, biostimulatori şi pesticide, acestea fiind aplicate doar în zonele problematice, identificate prin analiza imaginilor multispectrale satelitare. Cea mai populară metodă de detectare de la distanță pentru identificarea suprafetelor agricole problematice se numește NDVI (indicele de vegetație diferențial normalizat). NDVI ajută la detectarea vigorii plantelor, care caracterizează sănătatea și rezistența acestora.

Cu ajutorul analizei şi interpretărilor imaginilor satelitare multispectrale, evaluăm biomasa pe parcursul întregului sezon de vegetaţie a unei culturi agricole şi furnizăm hărți satelitare de prescripție pentru optimizarea aplicării foliare a azotului. Cu toate acestea, acuratețea și fiabilitatea detectării azotului în diferite culturi încă mai trebuie validate din cauza complexității biologice și a mediului.

Înafară de NDVI, clienţii noştri mai beneficiază şi de alţi indicatori evaluaţi pe baza analizei imaginilor satelitare multispectrale, care oferă informaţii suplimentare despre performanţa câmpului. Indicele de umiditate (moisture index), NDWI (indicele de apă normalizat), sunt doar doi dintre parametrii care oferă o imagine clară despre resursele de umiditate disponibile plantelor, dar şi toleranţa culturilor agricole la stresul termic şi hidric. Un alt indicator stabilit pe baza analizei imaginilor satelitare este  SWIR (reflectanţa în infraroșu-scurt). SWIR reflectă modificările ​​conținutului de apă din învelişul vegetației, respectiv din structura mezofilului spongios din ţesuturile vegetale. Indicatorul "False Color" (culori false) identifică şi delimitează suprafeţele de teren acoperite cu vegetaţie, fiind util în analiza şi inventarierea parcelelor cu plante răsărite şi a uniformităţii culturilor agricole, ceea ce ajută la stabilirea de măsuri tehnologice adecvate.


Mulți experti consideră că agricultura va deveni în curând complet automatizată, beneficiind de niveluri ridicate de producție datorită creșterii productivității fermelor. Deși sateliții joacă un rol important în viitorul agriculturii de precizie, aceasta nu este singura tehnologie necesară pentru a pune o fermă pe pilot automat.

Cu ajutorul nostru, fermierii pot monitoriza săptămânal performanța câmpului, utilizând imagini satelitare și informații suplimentare, obţinute de către noi prin efectuarea de inspecţii regulate în teren şi emiterea de rapoarte tehnice către echipa de management a fermei. Acest serviciu va permite cultivatorilor să compare terenurile agricole la scară largă și să identifice câmpurile care se comportă identic sub actiunea diverselor tehnologii, pentru a pune în aplicare cele mai bune tratamente.

Suntem alături de fermier până la diagnosticarea corectă a factorilor limitativi delimitaţi în teren şi asigurăm consultanţa tehnică necesară managementului integrat al culturilor agricole.